Förtroendevalda Tanums kommun

Louise Thunström (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-21334 (bostad)
0704303940 (mobil)
0525-18106 (arbete)

Postadress:
Skogsvägen 10 457 73 Havstenssund
(bostad)

E-post:
louise.thunstrom@tanum.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arne Joelssons minnesfond 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Brottsförebyggande rådet Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Folkhälsorådet Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Gruppledare Gruppledare 2021-04-20 2022-10-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Stiftelsen Gerlesborgsskolan Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Valberedning Vice ordförande 2018-10-15 2022-10-09
Vigselförrättare Förrättare 2019-01-09 2022-12-31
Världsarvsgruppen, styrgrupp 2:e vice ordförande 2021-12-15 2022-12-31