Förtroendevalda Tanums kommun

Thure Zakariasson (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-20007 (bostad)

Postadress:
Lövsångarevägen 11 457 31 Tanumshede
(bostad)

E-post:
thure.zakariasson@tanum.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruk Gode män 2019-01-01 2022-12-31
Gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort Gode män 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Tanums Bostäder AB Ersättare 2019-03-28 2023-05-26
Valberedning Ledamot 2022-10-24 2026-11-01