Förtroendevalda Tanums kommun

Enar Bohlin (M)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-04-28 2022-10-14
Tekniska nämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31