Förtroendevalda Tanums kommun

Karl-Erik Hansson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0707341311 (mobil)

Postadress:
Hästum 6 457 96 Lur
(bostad)

E-post:
karl-erik.hansson@tanum.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Räddningstjänstutskottet Ordförande 2020-12-09 2022-12-31
Valberedning Ledamot 2018-10-15 2022-10-09
Världsarvsgruppen, styrgrupp Ledamot 2021-12-15 2022-12-31