Förtroendevalda Tanums kommun

Ronny Larsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
ronny.larsson@tanum.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruk Gode män 2019-01-01 - 2022-12-31
Gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort Gode män 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Tanums Hamnar AB Vice ordförande 2019-03-28 - 2023-05-01
Valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-09