Förtroendevalda Tanums kommun

Ronny Larsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
ronny.larsson@tanum.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruk Gode män 2019-01-01 2022-12-31
Gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort Gode män 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Tanums Hamnar AB Vice ordförande 2019-03-28 2023-05-01