Förtroendevalda Tanums kommun

Lars-Erik Borg (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0709464869 (mobil)

Postadress:
Hökelund 457 50 Bullaren
(bostad)

E-post:
larserikborg@msn.com
lars-erik.borg@tanum.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledare Gruppledare 2022-01-20 2022-10-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Tekniska nämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2018-10-15 2022-10-09