Förtroendevalda Tanums kommun

Lars Johansson (M)

Kontaktinformation

E-post:
lars.johansson@tanum.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-02-14 2022-10-14
Tekniska nämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31