Förtroendevalda Tanums kommun

Oskar Josefsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0702729573 (mobil)

Postadress:
Rörkärr 15 457 56 Rabbalshede
(bostad)

E-post:
oskar.josefsson@hotmail.se
oskar.josefsson@tanum.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Räddningstjänstutskottet Vice ordförande 2021-11-03 2022-12-31
Tekniska nämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Valberedning Ledamot 2018-10-15 2022-10-09
Vigselförrättare Förrättare 2019-01-09 2022-12-31
Världsarvsgruppen, styrgrupp Ledamot 2021-12-15 2022-12-31