Förtroendevalda Tanums kommun

Michael Halvarsson (MP)

Kontaktinformation

E-post:
michael.halvarsson2@tanum.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arne Joelssons minnesfond Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Borgerlig begravningsförrättare Förrättare 2019-01-01 2022-12-31
Gruppledare Gruppledare 2018-10-16 2022-10-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Insynsplats 2019-01-01 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2018-10-15 2022-10-09