Förtroendevalda Tanums kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för all förskole- och skolverksamhet inom det offentliga skolväsendet samt barnomsorg och skolbarnsomsorg. Nämnden har också ansvar för ungdomsverksamhet, kulturverksamhet och föreningsbidrag.

Länkar:
Barn- och utbildningsnämndens protokoll
Sammanträdesdagar
Kallelser

Uppdrag (26 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Kern Nils - Personalföreträdares ersättare 26
Jakobsson Ida S Ledamot 8
Haneson Christian L Ersättare 13
Nader Kasar S Ersättare 18
Kling Jennie - Personalföreträdares ersättare 25
Källqvist Pia M Ersättare 12
Elg Håkan C Ersättare 14
Karlson Karin L Ersättare 16
Brage Andreas C Ledamot 6
Kallin Ronny S Ledamot 9
Qvick Cecilia - Personalföreträdares ersättare 24
Cully Ramona S Ersättare 17
Linder Håkan - Personalföreträdare 21
Halvarsson Michael MP Ledamot 10
Norderby Erik C 2:e vice ordförande 3
Johansson Marie - Personalföreträdare 22
Östholm Ida M Ordförande 1
Andersson Tyrone S Ersättare 19
Frigert Kristina M Ledamot 4
Andersson Irene - Personalföreträdare 23
Thunström Louise S 1:e vice ordförande 2
Andrésen Agne M Ledamot 5
Andersson Eva SD Ledamot 11
Roessner Magnus C Ersättare 15
Olsen Roar SD Ersättare 20
Mattsson Christian L Ledamot 7