Förtroendevalda Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för bygglovsavdelningen som hanterar bygglov, planavdelningen som står för den fysiska planeringen samt miljöavdelningen som utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Länkar:
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll
Sammanträdesdagar
Kallelser

Uppdrag (20 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Andersson Kent C Ersättare 14
Almqvist Ingrid S Ledamot 10
Hansson Karl-Erik C 1:e vice ordförande 2
Hogebrandt Camilla S Ersättare 18
Schub Hans M Ordförande 1
Borg Lars-Erik SD Ledamot 11
Olrog Lars C Ledamot 6
Hermansson Linda C Ledamot 5
Olsson Jan L Ledamot 8
Danielsson Jan M Ersättare 13
Jansson Urban M Ersättare 12
Berglund Niklas S Ersättare 19
Zakariasson Thure L Ledamot 7
Larsson Ronny S Ledamot 9
Aronsson Magnus C Ersättare 15
Friberg Roger S 2:e vice ordförande 3
Trohne Rolf - Ersättare 20
Hansson Claes G M Ledamot 4
Haglund Sonny KD Ersättare 16
Gullholm Ramona S Ersättare 17