Förtroendevalda Tanums kommun

Liselotte Fröjd (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-14257 (bostad)
0706-091207 (mobil)
0525-18105 (arbete)

Postadress:
Siljeskogsvägen 6 457 72 Grebbestad
(bostad)

E-post:
liselotte.frojd@tanum.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Nämndsordförande Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Världsarvsgruppen, styrgrupp Ordförande 2021-12-15 2022-12-31