Förtroendevalda Tanums kommun

Alf Johansson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0722340858 (mobil)

Postadress:
Snappegatan 2 457 72 Grebbestad
(bostad)

E-post:
alf.johansson@tanum.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort Gode män 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Nämndsordförande Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Tekniska nämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2018-10-15 2022-10-09