Förtroendevalda Tanums kommun

Hans Schub (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-18277 (arbete)

E-post:
hans.schub@tanum.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Brottsförebyggande rådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Folkhälsorådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Gruppledare Gruppledare 2018-10-16 2022-10-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Nämndsordförande Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
RAMBO AB Ersättare 2019-04-02 2023-03-10
Valberedning Ledamot 2018-10-15 2022-10-09
Världsarvsgruppen, styrgrupp Ledamot 2021-12-15 2022-12-31