Förtroendevalda Tanums kommun

Birgitta Nilsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0705684853 (mobil)

Postadress:
Backa Skolväg 8 457 50 Bullaren
(bostad)

E-post:
birgitta.nilsson@tanum.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Folkhälsorådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Omsorgsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Räddningstjänstutskottet Ersättare 2021-03-03 2022-12-31
Valnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31