Förtroendevalda Tanums kommun

Nämndsordförande

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Fröjd Liselotte - kommunstyrelsen. Östholm Ida - barn- och utbildningsnämnden. Schub Hans - miljö- och byggnadsnämnden. Johansson Alf - tekniska nämnden. Wallentin Roger - omsorgsnämnden. Olofsson Ann-Marie - valnämnden

Länkar:
Diarier, förvaltningar och nämndsordförande

Uppdrag (6 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Wallentin Roger C Ordförande 2
Olofsson Ann-Marie C Ordförande 6
Schub Hans M Ordförande 5
Johansson Alf M Ordförande 4
Fröjd Liselotte M Ordförande 1
Östholm Ida M Ordförande 3