Förtroendevalda Tanums kommun

Tekniska nämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Tekniska nämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutbyggnad, förvalta kommunens fastigheter, förse kommunens verksamheter med lokaler samt bygga och förvalta teknisk infrastruktur som gator, allmänna platser, VA.

Länkar:
Tekniska nämndens protokoll
Sammanträdesdagar
Kallelser

Uppdrag (20 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Ohlsson Sven-Eric L Ersättare 16
Sandsten Glenn S Ledamot 9
Gustafsson Michael C Ledamot 7
Trohne Rolf - Ledamot 11
Bergström Siv V Ledamot 10
Ekholm Birgit S Ledamot 8
Corneliusson Jenny S Ersättare 18
Bohlin Enar M Ersättare 12
Vakant S Ersättare 17
Christiansson Björn C Ersättare 15
Brage Andreas C Ersättare 14
Olsson Jan L 2:e vice ordförande 3
Johansson Alf M Ordförande 1
Borg Lars-Erik SD Ersättare 20
Johansson Lars Erik M Ledamot 5
Olrog Lars C Ledamot 6
Hansson Lisbeth M Ledamot 4
Lindgren Peter S Ersättare 19
Johansson Lars M Ersättare 13
Josefsson Oskar S 1:e vice ordförande 2