Förtroendevalda Tanums kommun

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden överta annan nämnds ansvar i de delar som rör den specifika händelsen. Krisledningsnämndens övergripande uppgift är samordning och resurstilldelning.

Uppdrag (13 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Fröjd Liselotte M Ordförande 1
Haneson Christian L Ledamot 5
Josefsson Oskar S 2:e vice ordförande 3
Mattsson Calle M Ersättare 8
Vakant S Ersättare 13
Almqvist Ingrid S Ersättare 12
Elg Håkan C Ersättare 10
Östholm Ida M Ersättare 7
Wallentin Roger C 1:e vice ordförande 2
Nilsson Birgitta M Ersättare 6
Hansson Karl-Erik C Ersättare 9
Schub Hans M Ledamot 4
Olsson Jan L Ersättare 11