Förtroendevalda Tanums kommun

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden överta annan nämnds ansvar i de delar som rör den specifika händelsen. Krisledningsnämndens övergripande uppgift är samordning och resurstilldelning.

Uppdrag (13 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Elg Håkan C Ersättare 10
Hansson Karl-Erik C Ersättare 9
Wallentin Roger C 1:e vice ordförande 2
Olsson Jan L Ersättare 11
Mattsson Calle M Ersättare 8
Josefsson Oskar S Ersättare 12
Haneson Christian L Ledamot 5
Thunström Louise S 2:e vice ordförande 3
Nilsson Birgitta M Ersättare 6
Schub Hans M Ledamot 4
Fröjd Liselotte M Ordförande 1
Östholm Ida M Ersättare 7
Almqvist Ingrid S Ersättare 13