Förtroendevalda Tanums kommun

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till uppgift att leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

Länkar:
Kommunstyrelsens protokoll
Sammanträdesdagar
Kallelser

Uppdrag (24 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Nilsson Birgitta M Ersättare 12
Larsson Jannice C Ersättare 15
Fröjd Liselotte M Ordförande 1
Olsson Jan L Ersättare 16
Hellberg Annette V Insynsplats 22
Eitrem Gunilla V Insynsplats, ersättare 24
Berglund Niklas S Ledamot 10
Valenzuela Berta MP Insynsplats, ersättare 23
Trohne Rolf - Ersättare 20
Mattsson Calle M Ersättare 13
Halvarsson Michael MP Insynsplats 21
Östholm Ida M Ledamot 5
Corneliusson Jenny S Ersättare 19
Josefsson Oskar S 2:e vice ordförande 3
Elg Håkan C Ledamot 7
Karlsson Anna-Lena KD Ersättare 17
Olsen Roar SD Ledamot 11
Haneson Christian L Ledamot 8
Hansson Karl-Erik C Ledamot 6
Almqvist Ingrid S Ledamot 9
Schub Hans M Ledamot 4
Liljengård Karin S Ersättare 18
Sörkvist Clas-Åke C Ersättare 14
Wallentin Roger C 1:e vice ordförande 2